<  D T    n a u k a    j a z d y  >

the official site of breakin' beats teamBigBeat

and

Funky Breaks================ ====== = = == ====== === == ================= 00 00 000 0 000 0 00 0 =============== === = === === == = ==

Wybierz jêzyk [PL]

Oficjalna stona formacji DT nauka jazdy - specjalizuj¹ca siê w ³amaniu rytmów. Uznawane gatunki : BigBeat, BreakBeat, Funky Breaks, 2 step - z czasem zapewne pojawi¹ siê produkcje HOUSE. Jeœli nie wiesz czym jest nasza muzyka - poczytaj o BigBeat Inne strony gdzie mo¿na pos³uchaæ naszych dokonañ.
  • http://mp3.wp.pl/p/strefa/artysta/4499.html
  • http://vitaminic.com
  • Choose the language [EN]

    Official site of DT nauka jazdy formation, performed and produced Big Beat, Funky Break Beat, 2 Step. We played music inspired by Blues [Jimi Hendrix, Tadeusz Nalepa], Old Rock [Led Zeppelin], NEW BigBeat [FatBoy Slim , Freddy Fresh, Bentley Rhymthm Ace, Midfield Genereal, JXL] , old BigBeat [The Beatles, Alibabki, Los Lobos] ,BreakBeat [Chemical Brothers , Prodigy] and some others best artists [house, 2 step, electronica] [mirwais, Daft Punk, Artful Dodger, Architects, Groove Armada]. Enter this site , listen and download some demo songs.
  • U can try manually change site for engilsh language
  • http://mp3.wp.pl/p/strefa/artysta/4499.html
  • http://vitaminic.com
  • http://virtuallabel.prv.pl